รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 1
2 รางวัลๆละ 100,000 บาท  200514 200516

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 2 มี 5 รางวัลๆละ 200,000 บาท

435353      010567      891384      555401      111722

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 3 มี 10 รางวัลๆละ 80,000 บาท

289458      334835      387228      904683      078870
122170      681101      599649      675944      195049

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 4 มี 50 รางวัลๆละ 40,000 บาท

892158      390489      059328      308537      436033
576058      076987      482349      361142      550626
673790      070937      569911      324425      301475
321403      216455      253049      830510      788288
494645      493929      254923      776032      078511
655635      175643      916902      842350      052642
184921      189657      658467      558163      211728
530931      992289      315264      771902      641228
439067      702877      867069      527349      005570
694883      529452      983992      987019      610902

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 5 มี 100 รางวัลๆละ 20,000 บาท

728833      703385      186453      036799      173477
403286      797158      538003      165179      853359
148190      287132      978773      696715      638470
367398      208305      997101      805233      725194
965915      481681      008285      422111      768059
900000      082175      496955      042179      687958
165245      816880      160718      160331      939050
944502      499317      980833      329599      526361
578806      240024      001713      131277      216219
043875      060345      051674      667944      132768
664880      683455      127232      479595      001074
627427      253713      564393      034534      276090
786365      137706      272207      683605      675006
806684      826259      856999      710887      321886
983256      779941      989794      234567      244319
379156      550760      603838      291909      742340
359294      540508      017917      770681      891261
884014      233290      695612      661604      942291
609168      823893      550443      165779      159471
918597     540400      229168      482011      908454

สำหรับท่านที่ ถูกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล สามารถติดต่อรับรางวัลได้ที่ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล โทร.0-2281-1611 โทรสาร.0-2281-9011

การแสดงผลสลากกินแบ่งรัฐบาลนี้ ไม่สามารถนำไปอ้างอิงการขึ้นเงินรางวัลได้ กรุณาตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งที่เว็บไซต์กองสลากกินแบ่งรัฐบาล