รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 1
2 รางวัลๆละ 100,000 บาท  452642     452644

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 2 มี 5 รางวัลๆละ 200,000 บาท

261071     350893     616843     875042     964263

 

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 3 มี 10 รางวัลๆละ 80,000 บาท

021460      239381      315781      361943      363881

515278      646313      789706      833145      926170

 

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 4 มี 50 รางวัลๆละ 40,000 บาท

024616      095763      09658      8119401      135245
138012      195796      206620      218130      234174
239364      243807      267138      267721      267794
275009      308736      318306      359598      372075
375684      409815      435613      435767      497281
501183      535288      560734      568361      586472
596314      613438      625995      635941      668464
695497      709078      712333      712377      716744
757978      767916      773550      788925      791133
8351729      083029      10121      915583      941533

 

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 5 มี 100 รางวัลๆละ 20,000 บาท

012750      012830      043988      050066      071432
078113      095873      102111      108061      113159
114574      156509      157098      168785      178011
179901      182081      184654      189095      203323
207389      209760      215034      224661      231086
239315      244204      252876      275478      280008
282591      284999      285458      343429      343778
350864      359504      363063      375716      385996
402284      433038      447183      448772      449946
453948      466907      469629      477951      482750
496065      510811      536184      538578      546006
547079      559394      560601      563458      577837
620718      638470      642914      655828      664678
668851      669465      670521      673518      676271
677137      688585      702516      708623      716077
727348      739145      744029      746978      826085
826922      837572      839666      867385      873239
879870      885714      898814      904083      908709
916389      919823      924258      943633      946777
947799      959193      986702      986939      993047

 

สำหรับท่านที่ ถูกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล สามารถติดต่อรับรางวัลได้ที่ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล โทร.0-2281-1611 โทรสาร.0-2281-9011

การแสดงผลสลากกินแบ่งรัฐบาลนี้ ไม่สามารถนำไปอ้างอิงการขึ้นเงินรางวัลได้ กรุณาตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งที่เว็บไซต์กองสลากกินแบ่งรัฐบาล